Perfekcyjne opanowanie języka pomaga mi robić Cię jak chcę

Temat:
prosze rozwiazcie mi to jak mozecie....(( : Zestaw I 1. Ile wody należy dodać do 200 cm3; 10% roztworu NaOH o d=1,115 g/cm3; aby otrzymać roztwór 2%? 2. Do 200 cm3; wody dodano 50 cm3; 20 % roztworu H2SO4 o d=1,14 g/cm3; Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu. 3. Oblicz stężenie jonów H i OH dla roztworu o pH=12 4. Jakie pH ma roztwór kwasu mrówkowego jeżeli zdysocjowany jest w 10% a jego stała K= 2*10 –4 (do –4 potęgi) Zestaw II 1. Jaką ilość wody i chlorku potasowego należy zmieszać aby otrzymać 250 g 5% roztworu? 2. Do kolbek miareczkowych o pojemności 100 cm3; 200 cm3; 500 cm3; odpipetowano kolejno 10 cm3; 5 cm3; 20 cm3; 0,1 molowego roztworu HCl uzupełniono wodą do tych objętości Oblicz stężenie molowe otrzymanych roztworów. 3. Jakie jest stężenie molowe H2SO4 którego pH=3 4. 10g 5% roztworu kwasuoctowego rozcieńczonego wodą do objętości 500 cm3; Oblicz pH tego roztworu K= 1,8 * 10 –5 Zestaw III 1. W jakiej objętości wody należy rozpuścić 0,05 kg NaCl aby otrzymać 12% roztwór? 2. Jaką ilość dziesięciomolowego węglanu sodu należy odważyć aby przygotować 1 dm3; 0,02 molowego roztworu? 3. 1 cm3; soku żołądkowego zawiera 3 mg HCl Jakie jest jego pH? 4. Jak zmienia się pH 0,1 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozcieńczy się go 2-krotnie? K=1,8 *10-4
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,79.htmlTemat:
Zestaw III 1. W jakiej objętości wody należy rozpuścić 0,05 kg NaCl aby otrzymać 12% roztwór? 2. Jaką ilość dziesięciomolowego węglanu sodu należy odważyć aby przygotować 1 dm3; 0,02 molowego roztworu? 3. 1 cm3; soku żołądkowego zawiera 3 mg HCl Jakie jest jego pH? 4. Jak zmienia się pH 0,1 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozcieńczy się go 2-krotnie? K=1,8 *10-4 1. 0,05kg to 50g. Liczymy masę roztworu: mr=ms*100%/Cp=50g*100%/12%=... 2. W 1dm3 0,02M r-ru jest n=1*0,02=0,02mola Na2CO3. Objętość 10M węglanu: V=n/c=0,02/10=0,002dm3=2cm3 zakładając gęstość=1 trzeba odważyć 2g roztworu. 3. Liczba moli HCl n=0,003g/36,5g/mol=8,219E-5mola Stężenie molowe: Cm=n/V=8,219E-5/0,001=0,0822M pH=-logCm=1,08 4. [H+]=pierwiastek(Ka*Co)=4,24E-3 pH=2,37. Po rozcieńczeniu mamy stężenie połowę mniejsze; Co2=0,05M; podobne obliczenia dają pH=2,52
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,79.html


Temat: Bardzo trudne zadanie z chemii
Tak więc mam bardzo trudne zadanie i nie wiem jak je rozwiązać. Muszę to dać do środy, byłbym wdzięczny za pomoc Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c = 25 % NH3, d = 0,91 g/cm3) należy dodać do 10 g chlorku amonu, aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1 dm3 roztworu o pH = 9,99. Odp. v=76,8 cm3
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=55520


Temat: Roztwór buforowy
Wiem, ze to zadanie pojawiało się na tym forum już baaaardzo często. Jest to zadanie z jednego z konkursów. Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c = 25 % NH3, d = 0,91 g/cm3) należy dodać do 10 g chlorku amonu, aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1 dm3 roztworu o pH = 9,99? Zastanawia mnie tylko jeden fakt. Prawie każdemu z użytkowników, wyszedł wynik 3,16 cm³ - identyczne zadanie i jego bardzo dokładne rozwiązanie, z tym właśnie wynikiem widziałem nawet w serwisie chemia.sos.pl. Tymczasem organizatorzy konkursu opublikowali odpowiedzi do zadań i odpowiedź do tego zadania to 76,8 cm³... Czy ktoś wie może, w jaki sposób dojść do tego rozwiązania?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1834


Temat: Mieszanie roztworów
Proszę o pomoc w zadaniach i sprawdzenie moich rozwiązań. 1. Gęstość roztworu kwasu azotowego ,w którym znajduje się 0,11ułamka molowego HNO3, wynosi d=1,18 kg/dm3. Obliczyć objętość ,do jakiej należy rozcieńczyć 10cm3 tego roztworu, aby otrzymać 2,0molowy roztwór. Jak to obliczyć ? 2. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl ,aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%? 45% --- 15 35% 20% ---10 15:10 3:2 stosunek wagowy 3. Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0,5 litra roztworu MgCl2 o stężeniu 1,43 mol/dm3 i gęstości 1,13 g/cm3 aby otrzymać roztwór 20% ? Czy wynik w tym zadaniu wyniesie 200 g ? 4. Ile gramów roztworu 40% i ile gramów 12% należy zmieszać, aby otrzymać 100g roztworu 15 % 40% ---- 3 15% 12% ---- 25 3:25 3x + 25x=100 28x = 100 /:28 x= 3, 57 g 40 % to 3 części wagowe roztworu, więc 3 * x = 3* 3,57g = 10,71 g 12% to 25 części wagowych roztworu, więc 25 * x = 25 * 3,57g = 71, 4 g 5. Zmieszano 200cm3 80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,74g/cm3 z 100cm3 40% roztworem kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,4 g/cm3. Oblicz ile cm3 wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór 50%? Czy odpowiedź wynosi V= 368 cm3 H2O ? 6. W 120g wody rozpuszczono 30g Na2CO3 * 10H2). Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3 ? Ile wynosi m substancji i masa roztworu ?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21676


Temat: Zadania z pH
Nie rozumiem tych zadań. Mógłby ktoś mi wytłumaczyć? Please! ZAD.1 Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 250 cm3 0,01-molowego roztworu H2SO4, aby pH roztworu osiągnęło wartość 7? ZAD.2 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenkowej zasady, wiedząc, że jej 0,1-molowy roztwór ma ph=10. ZAD.3 Obliczyć wartość pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0,05g NaOH w 0,5dm3 wody. ZAD.4 O ile zmieni się pH po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu 0,1-molowego roztworu jednohydronowego kwasu: 1) stanowiący mocny elektrolit, 2) stanowiącego słaby elektrolit (K=10^-5)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2532


Temat: mieszanie roztworów - 2 zadania
Witam wszystkich, mam problem w rozwiązaniu dwóch zadań związanych z roztworami: 1 zadanie - jakiej objętości roztworu kwasu solnego o pH=1 należy użyć do całkowitego zobojętnienia 20cm3 5% roztworu NaOH o gęstości 1g/cm3? 2 zadanie - do jakiej objętości należy rozcieńczyć 10 cm3 wodnego roztworu Ba(OH)2 o stężeniu 2 procent i gęstości d=1,0175 g/cm3, aby po rozcieńczeniu pH wynosiło 11? Będe wdzięczna za wszystkie wskazówki dotyczące tych zadań:). Pozdrawiam:)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19426


Temat: Zadania konkursowe
Witam może ktoś mi pomoże 1. Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia, wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody. Oblicz gęstość (T = 298 K, p = 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji. 2. Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm, którą postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego, stanowiącego źródło prądu, zwiększy a się o 16,77 g. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej. 3. Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c = 25 % NH3,d = 0,91 g/cm3) należy dodać do 10 g chlorku amonu, aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1 dm3 roztworu o pH = 9,99.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=531


Temat: 3 zadania
Witam wszystkich Potrzebuję pomocy przy paru zadaniach:) 1.Zmieszano 100cm3 0,1M r-ru NaOH, 100cm3 0,2M r-ru NaOH i 50cm3 0,3M r-ru NaOH. Całość rozcieńczono do objętości 500ml. Oblicz ile cm3 HCl należy zużyć do zobojętnienia 50cm3 rozcieńczonego roztworu jeśli produktem zobojętnienia jeat NaCl -tutaj nie mam absolutnie pojęcia o co chodzi;/ 2. W wyniku reakcji 250dm3 H2 i 112dm3 Br2 otrzymano HBr (gazowy), który zaabsorbowano w 25dm3 wody. Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego kwasu bromowodorowego, jeśli wydajność reakcji=100%, a absorpcji 80%. 3. W jakiej objętości wody rozpuszcza się 0,025g MgNH4AsO4, jeżeli iloczyn rozpuszczalności tego związku wynosi 3,2*10^-10. co należy zrobić MgNH4AsO4? ps sory że nie pisałem z indeksami (mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu:)) Z góry dziekuję....
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23967


Temat: : analityczna, zadania na poziomie szkolnym
2) Do jakiej objętości należy rozcieńczyć 10 cm 3 wodnego roztowru wodorotlenku baru o stężeniu cp=2% i gęstości d =1,0175 g/cm3, aby po rozcieńczeniu pH wynosiło 11: A) 373 cm3 B) 1190 cm3 C) 2380 cm3 D) 2643 cm3 Umialabym to zrobic gdyby nie ta gęstośc ( Jak chciałaś przejść na stężenie molowe bez gęstości?
Źródło: forum.chem.uw.edu.pl/viewtopic.php?t=334


Temat: Plisss pomóżcie mi z tymi zadaniami :( na jutro mam je :(
1) Badając kwasowość gleby swierdzono, że stężęnie jonów wodorowych w badanej próbce wynosi 10^-4 mol/dm3. W celu zmniejszenia kwasowości gleby do stężenia wynoszącego 10^-5 mol/dm3 należy za pomocą subtsacji zasadowych usunąć z każdego dm3 roztworu: A) 10 moli H+ B) 0.9 mola H+ C) 10^-1 moli H+ d) 9 * 10^-5 moli H+ 2) Do jakiej objętości należy rozcieńczyć 10 cm 3 wodnego roztowru wodorotlenku baru o stężeniu cp=2% i gęstości d =1,0175 g/cm3, aby po rozcieńczeniu pH wynosiło 11: A) 373 cm3 B) 1190 cm3 C) 2380 cm3 D) 2643 cm3 Umialabym to zrobic gdyby nie ta gęstośc ( 3) Do kolby miarowej na 500cm3 dodano 10g NaOH i 10 g 1% roztowru Ca(OH)2 a nastepnie dopelniono kolbe wodą destylowana do kreski. Jakie pH mial otrzymany roztwór? A)1 B)13 C)12.3 D)11.6 nie wychodzi mi to zadanie ( 4) Do naczynia zawierającego 250 cm3 kwasu solnego dodano 10g 1% roztworu Ca(OH)2 otrzymująć roztówr o odczynie obojętnym. Jakie pH mial roztwór kwasu solnego? A 2 B 2.6 C 2.3 D 2.9 I błagam pomóżcie z hydrolizą W ogole nie umie pisac tych reakcji.. caly czas mi wychodzi dysocjacja A mam ulozyc reakcje hydrolizy tych soli: Al2(SO4)3, (NH4)2SO3, Na2S, CuCl2, K2CO3, CaCl2, (NH4)2S, NaBr, NaHCO3. 5) Wodny roztówr NaHCO3 wykazuje słabszy odczyn zasadowy niż roztówr Na2CO3 o tym samym stężeniu. Wyjaśnić te zjawiska, układająć odpowiednie równania chemiczne. 6) Przygotowano 3 roztowry o tym samym st ężeniu podanych nizej soli i stwierdzono, że ich odczyny są następujące: 1) Na3PO4 - silnie zasadowy 2) Na2HPO4 - słabo zasadowy 3) NaH2PO4 - słabo kwasowy Wyjaśnic te zjawiska i ulozyc odpowiednie równania chemiczne.. Błagam pomóżcie.. koniec roku sie zbliza, poprawiamy oceny a ja nie umie tych zadan, a na jutro są próbowałąm rozwiązac, ale albo nie wychodzą albo w ogole nie wiem jak sie zabrac do nich :(Proszę o wytlumaczenie Pozdrawiam, Zuza Al2(SO4)3 + 6H20 <- 2Al(OH)3 + 3H2SO4 hydroliza: 3SO4^2- + 6H2O <-. 3OH^- + 3H2SO4 (NH4)2SO3 + 2H2O <- 2NH4OH + H2SO3 hydroliza: So3^2- + 2H2O <- OH^- + H2SO3 Na2S + 2H2O <- 2NaOH + H2S hydroliza: S^2- + 2H2O <- 2OH^- + H2S Czy to jest dobrze? I jakie odczyny będa miały te roztwory?
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=424